Stacks Image 2360
Zeeuws museum Middelburg
Stacks Image 5799
stadhuis Haarlem

Na de voltooiing van de restauratie/conservering biedt ICAT ook de nazorg. Textiel is namelijk een zeer kwetsbaar materiaal en bovendien vangen wandtapijten en wandbespanningen in één jaar veel stof. Voor wandtapijten en wandbespanningen, maar ook voor andere objecten in langdurige opstelling, kunnen onderhoudscontracten worden afgesloten. Jaarlijks of één keer per twee jaar worden de objecten geïnspecteerd op mechanische schade of schade veroorzaakt door insecten en op schimmels. Het textiel wordt ontdaan van oppervlaktestof en kleine reparaties kunnen direct uitgevoerd worden. Van de inspectie wordt een schriftelijke rapportage gemaakt om de conditie van het textiel vast te leggen en om te kunnen vergelijken met het vorige onderhoud. Hierdoor kan vroegtijdig ingegrepen worden wanneer zich veranderingen voordoen in de conditie van het object.Stacks Image 5803
Stacks Image 5806
telefoon:
023 532 59 49
Lid van:

ICOM | RN | ARA