ICAT-geschiedenis-01
ICAT-geschiedenis-02
ICAT-geschiedenis-03
ICAT-geschiedenis-04
ICAT-geschiedenis-05
ICAT-geschiedenis-06
ICAT Textielrestauratie is per 1 januari 2005 een zelfstandige BV. De geschiedenis van het atelier gaat echter veel verder terug.

In 1940 gaf de Gemeente Haarlem opdracht voor de restauratie van een zwaargehavend wandtapijt “De Val van Damiate” (uit 1629) uit het stadhuis van Haarlem. Bij gebrek aan een atelier werd een werkruimte gevonden in het wegens de oorlog leegstaande Frans Hals Museum.

In 1948 verhuisde het atelier ‘Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel’ naar het Leidseplein in Haarlem. In de volgende jaren werden grote projecten uitgevoerd o.a. de restauratie van zes wandtapijten, voorstellende de Zeeslagen uit de Tachtigjarige oorlog (geweven tussen 1593-1604). Deze tapijten hangen in het Zeeuws Museum te Middelburg. Ook de restauratie van wandtapijten voor de Gemeente Nijmegen, die 26 wandtapijten in zijn bezit heeft, werd uitgevoerd.

In het atelier restaureerde men niet alleen wandtapijten: zij werden er ook ontworpen en geweven. Een voorbeeld hiervan is het wandtapijt ’Gezicht op Zutphen’ in het stadhuis te Zutphen (door ICAT Textielrestauratie gerestaureerd).

Naast wandtapijten werden vanaf 1965 de activiteiten uitgebreid met de restauratie en conservering van objecten van textiel zoals vlaggen en vaandels, kerkelijk textiel, merklappen en kostuums en in 1987 werd een afdeling voor restauratie van vloertapijten toegevoegd.

Het atelier heeft sinds zijn oprichting altijd voor een deel gewerkt met werknemers uit de sociale werkvoorziening. Daarom nam Paswerk Bedrijven in 2002 het atelier onder zijn hoede. Bij Paswerk Bedrijven zijn diverse onderdelen van de sociale werkplaats gevestigd. Het restauratieatelier verhuisde naar Cruquius, waar in het Paswerkcomplex een speciaal aan alle eisen voldoend atelier werd gebouwd.

Door bezuinigingsmaatregelen echter bij Paswerk Bedrijven werd het restauratieatelier in 2004 met sluiting bedreigd. De leidinggevenden besloten daarop het atelier voort te zetten in een zelfstandige BV en gebruik te maken van de zeer goed geoutilleerde ruimte bij Paswerk.

Zo bleef het atelier met zijn rijke geschiedenis en zijn uitgebreide archief (van alle uitgevoerde restauraties vanaf 1940) bestaan.

Stacks Image 5452
Stacks Image 5455
telefoon:
023 532 59 49
Lid van:

ICOM | RN | ARA