ICAT-restauratie-traject-01
demontage wandtapijt Tweede kamer
ICAT-restauratie-traject-02
verwijderen gelijmde voering
ICAT-restauratie-traject-03
voor restauratie
ICAT-restauratie-traject-04
na restauratie
ICAT-restauratie-traject-05
terugplaatsen wandtapijt
ICAT-restauratie-traject-06
oplevering met opdrachtgevers
Ieder restauratie- en conserveringstraject, groot of klein, start met het bekijken van het object en een overleg met de klant over de mogelijkheden en wensen tot de conservering. Daarna volgt het opstellen van een conserveringsvoorstel. In dit voorstel wordt de staat waarin het object verkeert en de schade beschreven. Op basis daarvan worden verschillende opties ten aanzien van de behandeling voorgesteld en de kostenraming gegeven. Indien de klant het voorstel goedkeurt wordt er een afspraak gemaakt over de datum waarop het object gereed moet zijn. Indien wenselijk wordt de klant gedurende de conservering op de hoogte gehouden en kunnen de opdrachtgevers altijd komen kijken hoe de conservering vordert. De conservering wordt schriftelijk en met foto’s (digitaal) vastgelegd.


Stacks Image 5704
Stacks Image 5707
telefoon:
023 532 59 49
Lid van:

ICOM | RN | ARA